วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555

นวัตกรรม – ทำไปทำไม ? – the benefit of Innovation

นวัตกรรม – ทำไปทำไม ? – the benefit of Innovation

อย่างที่ว่าไว้ในครั้งก่อนๆว่า...
“นวัตกรรม” นั้น เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ “กระบวนการ” หรือ Process
เพื่อสร้างให้เกิด “สิ่งที่มีประโยชน์” ต่อผู้บริโภคหรือผู้ใช้
โดยมีขั้ตอนในการสร้างนวัตกรรมอยู่ 4 ขั้นตอนด้วยกัน
ได้แก่...
1. การคิด Think
2. การบอกเล่า Share
3. การลอง(พัฒนา) Develop
4. การนำไปใช้ Implement


สิ่งที่จะได้ออกมา หรือ ผลลัพธ์จากการสร้างนวัตกรรม ได้แก่
-การเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่
-การปรับปรุงกระบวนการทำงานใหม่ๆ
-การแก้ไขปัญหาของลูกค้า
-วิธีการเอาชนะอุปสรรคของธุรกิจ
เป็นต้นส่วนข้อคำถามที่ว่า...
“ทำนวัตกรรมไปทำไม?” นั้น...
คำตอบก็คือ...
1. องค์กรสามารถเติบโตมากขึ้น จากการทำนวัตกรรม
2. ผู้บริโภคหรือลูกค้า เรียกร้องให้องค์กรต้องสร้างนวัตกรรมออกมา
3. ผู้บริโภคหรือลูกค้า มีความพึงพอใจมากขึ้น
4. การสร้างนวัตกรรม จะส่งผลต่อการรักษาพนักงานที่เก่งๆเอาไว้ได้
5. สร้างความมั่งคั่งให้กับผู้ถือหุ้น/เจ้าของได้


ในโลกปัจจุบันที่การแข่งขันสูง
และมีการเปลี่ยงแปลงอย่างรวดเร็วนั้น
การที่องค์กรขาดนวัตกรรม...ย่อมมี “ความเสี่ยง” ต่อการอยู่รอดขององค์กร
ดังนั้น...
องค์กรสมัยใหม่ จะมีพันธกิจอยู่เรื่องหนึ่ง คือ...
Sustainability หรือ การอยู่(รอด)อย่างยั่งยืน
ดังนั้น... นวัตกรรม คือ คำตอบหนึ่งของพันธกิจนี้


Do or die ?
Innovation or Die ?


ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด
อ๋อ ครับผม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น