วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2555

ธุรกิจและการตลาดบน “สื่อสังคมออนไลน์” Social Media Marketing

ธุรกิจและการตลาดบน “สื่อสังคมออนไลน์” Social Media Marketing

นับวันโลกมิติใหม่ในลักษณะที่เรียกกับว่า...
“เครือข่ายสังคมออนไลน์” Social Networking
จะเพิ่มความสำคัญในชีวิตมนุษย์บนโลกใบนี้
ในอนาคตไม่นาน...
พวกเราคงเห็น “รูปแบบใหม่ๆ” ของสังคมออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ
และคงต้องตอบตัวเองให้ได้ว่า...
เราจะยืนอยู่ตรงไหนของ “โลกใหม่ในมิติที่ทาบซ้อน” แบบนี้

แน่นอนว่า...
สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆนั้น
จะคอย “กระตุ้น” ความต้องการใหม่ๆ หรือ ...
ความต้องการที่แฝงเร้นอยู่ภายในตัวมนุษย์
ให้เด่นชัดขึ้นมา

คำถามสำหรับ “องค์กรภาคธุรกิจ” คือ...
“ใครสามารถหยิบเอาความต้องการตรงนั้น...
เปลี่ยนมาเป็นโอกาสในการทำธุรกิจมากกว่ากัน?”


ว่าง่ายๆก็คือ...
ใครหรือองค์กรใด จะแปลงโอกาส เป็น “เงิน” (หรือผลกำไร)...
ได้มากกว่ากัน นั่นเองมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้ “สื่อกลางของการสื่อสาร” หรือ Social Media
ในระดับโลก..พบว่า...
-มีการใช้เพื่อดูข้อมูลหรือเสพความบันเทิงต่างๆ Content = 42%
-มีการใช้เพื่อส่งเมล์-ค้นหาข้อมูล-ซื้อขายธุรกรรม Commerce = 36%
-และมีการใช้ในเรื่องการติดต่อ/สื่อสารระหว่างกัน Social Networking = 22%ดังนั้น...
ทางธุรกิจจึงไม่ควรทิ้งโอกาสเหล่านี้
โดยเฉพาะการส่งข้อมูลในรูปแบบต่างๆ (เอกสาร, จดหมายข่าว, คลิปวิดีโอ) ไปสู่ “กลุ่มเป้าหมาย” หรือ ลูกค้า
ถือเป็นการทำเรื่อง IMC ได้ดีอีกทางหนึ่ง...
และอาจจะเป็นการทำ IMC ขององค์กรในรูปแบบใหม่ “รองรับอนาคต” ที่โลกกำลังจะเปลี่ยน Platform ทางการค้าขายในด้านการตลาด Marketing แล้ว
เราเรียกรวมๆว่า เป็นการทำการตลาด Social Media Marketing
โดยจะเห็นว่า...
ในภาพรวม(ทั้งโลก) การตลาด Marketing ได้ใช้งานพวก social media นี้ มากกว่าส่วนงานอื่นๆ
คือใช้งานมากถึง 57%


และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นดีมาก คือ...
สามารถเพิ่มการรับรู้หรือเข้าถึง Traffic ได้มากขึ้น 88% ในทางกลยุทธ์ (strategic)
นอกจากนั้น...
ยังมีผลต่อ การสร้าง Brand และ ยอดขาย Sales Revenue ด้วยเช่นกัน


....
ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด
อ๋อ ขอรับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น