วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

คุณ “กินกบ” เป็นอาหารเช้าแล้วหรือยัง? Eat that frog!

คุณ “กินกบ” เป็นอาหารเช้าแล้วหรือยัง? Eat that frog!

1.       ตัดสินใจให้ได้(แต่เช้าเลย)ว่า...อะไรคือสิ่งที่ต้องทำให้สำเร็จในวันนี้ และเขียนเอาไว้เลย
2.       จัดลำดับความสำคัญของงาน “อันไหนต้องทำก่อน” ...ประเมินโดยใช้หลัก 80/20 (คือ ทำในส่วนสำคัญ 20 ส่วนแรก แล้วเกิดผลลัพธ์ถึง 80%)
3.       ลองใช้วิธีแบ่งงานออกเป็น “ส่วนย่อยๆ” แล้วทำทีละส่วนจนสำเร็จทั้งหมด
4.       กระตุ้นตนเองให้ทำงานสำเร็จ โดยมองแง่บวก(เห็นสิ่งดีๆในงานนั้นๆ) เมื่อเจออุปสรรคเข้ามา ให้มองทางแก้ไขเป็นเป้าหมาย
5.       เมื่องานที่ทำได้คิด/ประเมินแล้วว่า “สำคัญที่สุด” ให้มุ่งทำอย่างรวดเร็ว ให้เสร็จไปเลย

สรุปใจความสำคัญมาบางส่วนครับ
รายละเอียดอ่านได้ในหนังสือนะครับ
...
อ๋อ ครับผม
...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น