วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555

นวัตกรรม เหมือนหรือต่างกันกับ ความคิดสร้างสรรค์ - Innovation vs Creativity

นวัตกรรม เหมือนหรือต่างกันกับ ความคิดสร้างสรรค์ - Innovation vs Creativity

มีคนคุยกันเรื่องนี้เยอะพอดูว่า...
“นวัตกรรม” คืออะไร?
แล้วนวัตกรรม เหมือนหรือต่างกันกับ “ความคิดสร้างสรรค์”
ก็ต้องตอบว่า...
มีทั้งเหมือนและต่างกัน!


สิ่งที่เหมือนกันก็คือ...
ทั้งสองเรื่องนั้น เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ “กระบวนการ” หรือ Process
แต่ที่ต่างกันคือ...
สิ่งที่เป็นผลลัพธ์ที่เกิดออกมาจากนวัตกรรมนั้น...
ต้องเป็นสิ่งที่ “เกิดประโยชน์” โดยเฉพาะการก่อประโยชน์ในภาพกว้าง
หรือยิ่งใหญ่มากกว่าแค่การเป็นเพียงสิ่งประดิษฐ์

ส่วนความคิดสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการที่สร้าง “ความคิด” ใหม่ๆ
ที่อาจจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมก็เป็นได้
(หากผู้คิดคนนั้น เข้าใจกระบวนการนวัตกรรม แล้วเอาความคิดใหม่ๆที่ได้ลองเข้าในขั้นตอนของการทำนวัตกรรม)

ดังนั้น ...
จะเห็นว่าในธุรกิจปัจจุบันนี้
มักไม่ได้ใส่ใจกับความคิดสร้างสรรค์เพียงอย่างเดียว
แต่เน้นไปที่การสร้าง “สิ่งที่เป็นประโยชน์” จากการทำนวัตกรรมมากกว่า
โดยเฉพาะการสร้างนวัตกรรมที่ “ตอบโจทย์” ของประเด็นหรือปัญหาที่ลูกค้ากำลังเผชิญอยู่

อย่างนี้แล้ว...
การมีแนวคิดใหม่ๆ จึงจะเกิดประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างแท้จริง
ไม่เพียงแต่คิดได้ดีเท่านั้น...
แต่ยังแปลงความคิดดีไปเป็น “คำตอบ” ทั้งของลูกค้าและองค์กร(กำไร) ได้ด้วย

ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด
อ๋อ ครับผม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น